Branding
Adem


2022
Adem (hiervoor Ave Regina) biedt een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een bijzondere ondersteuningsnood, en hun netwerk. Vanuit geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling spelen ze flexibel en creatief in op ondersteuningsvragen en -behoeften. Hiermee streven ze naar een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats in de samenleving.

Een duidelijk verhaal, een nieuwe stijl en een hedendaags gevoel. Via een participatief traject met de organisatie kwam Adem tot leven. Adem helpt tot rust te komen, nodigt uit om een frisse start te nemen en zuurstof voor het leven bij te tanken. Naast een uitgebreide brandguide, werden er visuele assest gecreëerd, tools en templates waarmee ze zelf aan de slag kunnen.©2022—’24